Geleidelijke en gereguleerde hervatting van de opleidingen 

Op 24 april werd een gefaseerd deconfiniëringsplan gepresenteerd om een stapsgewijze hervatting van een hele reeks activiteiten in ons land mogelijk te maken. Vanuit een sportief oogpunt informeren wij u over de geleidelijke hervatting van de training vanaf dinsdag 5 mei 2020. 

Op basis van de informatie van het Nationaal Gezondheidscentrum hebben we regels opgesteld die we u zullen vragen te respecteren, anders zijn we verplicht de site opnieuw te sluiten.

Vanaf 5 mei is hier wat gepland is, en dat moet worden gerespecteerd:

  • Genoemde tijdvensters

De pistes zijn geopend van maandag tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Om overkant te voorkomen, stellen we een dagschema op met uw doorgangstijd. Dit wordt dagelijks gecommuniceerd op onze website en op de Facebook-pagina van het Hippodrome, uiterlijk de dag voor de trainingsdag om 18.00 uur. De baan wordt elke ochtend tussen 7.00 en 8.00 uur voor dit doel bewerkt.

  • 2 paarden op de piste – geen menigtevorming

Slechts twee paarden mogen tegelijkertijd op de baan trainen! Dat zijn 2 paarden met een afstand van 25 m tussen elk paard. We staan erop dat alleen de driver/jockey het paard mag begeleiden (d.w.z. één persoon per paard). Als de driver/jockey met meer dan twee paarden komt trainen, kan deze persoon geholpen worden door één of twee mensen die onder hetzelfde dak wonen om de paarden voor te bereiden, maar kan hij niet aan de kant van de baan staan tijdens de training van de paarden (het publiek is verboden). Boxes en faciliteiten zijn ontoegankelijk.

  • Droits de pistes / Voorinschrijving – trackrechten

De site is toegankelijk voor training, indien en alleen als u zich vooraf per e-mail ( es@hippodromedewallonie.be) of per telefoon  (065/31.11.27) heeft aangemeld en voor een baanvergoeding van 7 € per paard of betaling van het jaarlijkse lidmaatschapsgeld van 150 € per persoon.  De betaling van de trackrechten zal worden gedaan door middel van een bankoverschrijving. Wij vragen u dan ook vriendelijk om ons uw contactgegevens te verstrekken (op het moment van inschrijving en de gekozen formule: per jaar of per eenheid) voor het opstellen van de factuur.

  • Respect voor de regels van sociale distancie 

Parkeer uw voertuig op voldoende afstand van andere voertuigen om elke fysieke interactie te vermijden.

Als het vrachtwagenpark al bezet is door 4 voertuigen, wacht dan buiten het terrein (voor de poorten) tot er een ruimte vrij komt (voor een voertuig om te vertrekken).

En piste, il est demandé de maintenir une distance de 25m entre les sulkys. Op de baan moet er een afstand van 25m tussen de mokers worden aangehouden.

  • La supervision et contrôle – Supervisie en controle

De Raad van Bestuur van de Hippodrome de Wallonie wijst alle verantwoordelijkheid af voor het niet toepassen van bovenstaande richtlijnen. Als je ze niet volgt, draag je zelf de verantwoordelijkheid. U kunt te allen tijde worden onderworpen aan een politiecontrole.

Herinnering: Het gebruik van de baan is uiteraard voorbehouden aan betalende leden. Als u niet in orde bent, neem dan contact op met het kantoor op 065.31.11.27.

We vragen u om de regels te respecteren die in de bovenstaande paragrafen van kracht zijn! Het niet naleven van deze regels zal u de toegang tot de infrastructuur ontnemen en zal de hervatting van onze activiteiten alleen maar vertragen. Dus als u, net als wij, onze activiteiten wilt hervatten, wees dan bewust, wees sportief en toon solidariteit!

  Directie